Lidmaatschap

Voor de laatste maand december 2022 is de contributieactie (senioren) - € 0 tot het einde van 2022 met een continuering in 2023.

Voor 2023 hebben we de volgende lidmaatschappen (wijzigingen in contributies worden na afloop van de ALV doorgevoerd):


Opmerkingen
¹ De leeftijdsgrens wordt bepaald op 31 december van voorgaand jaar.
² Studentenlidmaatschap voor 21 en 22 jaar op basis van het bewijs van inschrijving.
³ Vanaf 3 leden op één woonadres. Geldt voor senior lid. Geen stapeling van andere kortingen.
Introducees mogen - als de baanbezetting dat toelaat - een beperkt aantal keren gebruik maken van de banen.
Zonder machtiging voor automatische incasso geldt voor bestaande leden €6 administratiekosten. Nieuwe leden moeten een machtiging afgeven.
TC Alkmaar beschikt over een account voor de AlkmaarPas voor contributiebetaling. Geen administratiekosten.

Voor de aanmelding is een formulier beschikbaar
Het afgeven van een machtiging voor automatische incasso is verplicht.

Inlichtingen zijn te krijgen via de ledenadministratie [email protected]

Er zijn 2 formulieren beschikbaar voor het doorgeven van wijzigingen:

De bankrekening (IBAN) van TC Alkmaar is: NL59 RABO 0128 3348 43.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 512 5845

Sportpark de Bosmolen

Terborchlaan 315
1816 MH Alkmaar