Clubvan100

club van 100

email adres: clubvan100@tcalkmaar.nl

Club van 100 nota en uitnodiging maart 2018

Nieuwsbrief clubvan100 in 2016 overzicht 2015 en contributie 2016

Informatie Club van 100 Jan Untied 06-22455102 en Saskia Soomers 06- 50510463

Meld je aan door min. € 50,00 over te maken naar rekeningnummer: NL48RABO0143356267
t.n.v. Tennisclub Alkmaar o.v.v. Club van 100
Aanmeldingsformulier Club van 100
Welkom bij de Club van 100 ;-)
Het bestuur Jan Untied, Saskia Soomers-Wanders en John Brakebhoff

Aanschaf kampioensbeker door club van 100

Sponsormogelijkheden