Algemene Leden Vergadering 2019

ALV2019 Uitnodiging en Agenda 29-01-2019

5. Goedkeuring notulen ALV van 23 januari 2018 (zie bijlage 1 )

ALV2018 Notulen 2018   bijlage 1

6. Jaarverslag 2018 (zie bijlage 2 )

ALV2019 Jaarverslag 2018 bijlage 2     

9. Vaststellen Statuten en Huishoudelijk Reglement (zie bijlagen 3 en 4 )

ALV2019 Statuten 2019 concept  bijlagen 3 en 4

ALV2019 Huishoudelijk reglement 2019 concept 3 en 4

12. Goedkeuren begroting 2019 (zie bijlage 5 )

ALV2019 Begroting 2019   bijlage 5

13. Voorstel contributie 2019 (zie bijlage 6)

ALV2019 Voorstel contributies 2019 bijlage 6