Aanvullende lidmaatschappen

Gezinskorting, Automatische incasso en AlkmaarPas 2019

  • Familiekorting. Bij 3 gezinsleden € 20 korting voor het senior gezinshoofd.
    Bij een volgend gezinslid € 20 erbij etc. Kortingen (studenten en Niet spelend lid/Donateur gaan niet samen met de familiekorting).
  • Geen inschrijfgeld voor nieuwe leden.
  • Het afgeven van een machtiging voor automatische incasso is voor nieuwe leden verplicht.
    voor bestaande wordt € 6 administratiekosten in rekening gebracht.
  • TC Alkmaar beschikt over een account voor de AlkmaarPas.

Clublidmaatschappen

TCA kent clublidmaatschappen, waarbij geen KNLTB-pas wordt verstrekt.

  • Zomerlidmaatschap (eenmalig) voor 2 maanden vanaf 1 juli: Senior € 50, Junior (tot 17 jaar) € 25.
  • Sportlidmaatschap jaarlijks vanaf 1 juli € 75. Alleen met overlegging van een lidmaatschap van een (veld/zaal-sport) vereniging.

Indien er aan nieuwe (winter) tennisles wordt deelgenomen is er een Winterlidmaatschap vanaf 1 oktober. De contributie bedraagt € 25 en leidt tot een aansluitend jaarlidmaatschap. Dit winterlidmaatschap is eenmalig.
 

Introducees mogen - als de baanbezetting dat toelaat - voor € 5 per keer een beperkt aantal keren gebruik maken van de banen.

 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Voor het jaar 2019 is de leeftijd is voor alle leden de situatie per 31 december 2018 bepalend. Wilt u wijzigingen doorgeven klik dan op wijzigingen  Wilt u opzeggen klik dan op opzeggen voor beëindiging van uw lidmaatschap. Opzeggen moet digitaal of schriftelijk. Beëindiging van lidmaatschap is alleen mogelijk voor het einde van het verenigingsjaar . Na 31 december 2019 wordt uw lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd en bent u gebonden aan de contributiebetaling voor 2019. U kunt alleen tennislessen volgen, indien u lid bent van de club. Adres: Ledenadmin TCAlkmaar,  Frans van Wees, Sweelincklaan 52, 1817 KG  Alkmaar, Tel.072-5129378, E-mail: Ledenadmin@tcalkmaar.nl