VertrouwensContactPersoon

Mocht je ongewenst of niet integer gedrag tegenkomen of zelf (hebben) ervaren), dan kan je je melding rechtstreeks bij de KNLTB doorgeven via de hiervoor genoemde link. Als je toch nog een vraag hebt voordat je een melding gaat doen dan kan je vooraf contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) Anneke Kersting. Wij hebben Anneke, die reeds jarenlang lid is van onze club en ervaring heeft met slachtofferhulp, bereid gevonden om namens onze club als VCP op te treden. U kunt haar (vertrouwelijk) e-mailen via vertrouwenscontactpersoon@tcalkmaar.nl