Lidmaatschap

U kunt zich online aanmelden. Pasfoto

Indien u tennislessen wil volgen dient u zich aan te melden bij TennisschoolDeKloek

Contributies 2020  

Categorie

Opmerking

Contributie

 

Junior

 

 

 

 

10 jaar en jonger

Zie 1

 

30

11 tot 17 jaar

 

 

55

 

 

 

 

 

Senior

 

 

 

 

17 tot 21 jaar

 

 

80

21 jaar en ouder

 

 

160

 

 

 

 

 

Overig

 

 

 

Student (MBO, HBO, WO)

Zie 2

 

80

G-tennis (rolstoel)

 

 

50

Ereleden en leden van verdienste

 

 

0

Niet spelend lid (donateur)

 

 

25

Familiekorting

Zie 3

 

-20

Competitielid voor- of najaar

Zie 4

 

55

Zomerlidmaatschap

Zie 5

 

79,95

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducé per keer

Zie 6

 

5

Winter- excl. aansluitend jaarlidmaatschap

Zie 7

 

40

Inschrijfgeld

 

 

0

Geen automatische incasso

Zie 8

 

6

Betaling met AlkmaarPas

Zie 9

 

 

 

             

 

Opmerkingen

  1. De leeftijdsgrens wordt bepaald op 31 december van voorgaand jaar.
  2. Studentenlidmaatschap voor 21 en 22 jaar op basis van het bewijs van inschrijving.
  3. Vanaf 3 leden op één woonadres. Geldt voor senior lid. Geen stapeling van andere kortingen.
  4. Alleen op uitnodiging van bestuur van TC Alkmaar met een aantal voorwaarden.
  5. Zie flyer zomerlidmaatschap
  6. Introducees mogen - als de baanbezetting dat toelaat - een beperkt aantal keren gebruik maken van de banen.
  7. Aanmelding voor deelname aan winterlessen vanaf oktober. Kan alleen in combinatie met een aansluitend jaarlidmaatschap.
  8. Zonder machtiging voor automatische incasso geldt voor bestaande leden € 6 administratiekosten.
  9. TC Alkmaar beschikt over een account voor de AlkmaarPas voor contributiebetaling. Geen administratiekosten.

Lid worden meld je aan via dit aanmeldingsformulier lidmaatschap TC Alkmaar

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Voor dit jaar is de leeftijd is voor alle leden de situatie per 31 december van vorig jaar bepalend. Wilt u wijzigingen doorgeven klik dan op wijzigingen  Wilt u opzeggen klik dan op opzeggen voor beëindiging van uw lidmaatschap. Opzeggen moet digitaal of schriftelijk. Beëindiging van lidmaatschap is alleen mogelijk voor het einde van het verenigingsjaar . Na 31 december wordt uw lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd en bent u gebonden aan de contributiebetaling voor het volgene jaar. U kunt alleen tennislessen volgen, indien u lid bent van de club. Adres: Ledenadmin TCAlkmaar,  Frans van Wees, Sweelincklaan 52, 1817 KG  Alkmaar, Tel.072-5129378, E-mail: Ledenadmin@tcalkmaar.nl