Bestuur

Robert Jan Wassink Aalbersberg Martha Frans van Wees Marco de Ronde Pieter Snijder Rijsewijk Sam van Arno Soomers

 Robert Jan Wassink  06-82508282  voorzitter@tcalkmaar.nl voorzitter
 Martha Aalbersberg  06-24231943  secretaris@tcalkmaar.nl secretaris
 Frans van Wees  072-5129378  penningmeester@tcalkmaar.nl penningmeester
 Marco De Ronde  06-51341860  parkzaken@tcalkmaar.nl parkzaken
 Pieter Snijder  06-52496283  technischezaken@tcalkmaar.nl technische zaken
 Sam van Rijsewijk  06-81227067  jeugdzaken@tcalkmaar.nl jeugdzaken
 Arno Soomers  06-18119436  commissiezaken@tcalkmaar.nl commissie
 Bestuur    bestuur@tcalkmaar.nl bestuur