Nieuws

Afhangbord mededelingen

Afhangbord mededelingen  Introducee

Mededeling 1.: Baan 1 , 10 , 11 ,12 en 13 niet bespelen

mededeling 2.: Bij opdooi de banen niet bespelen

Baanreglement. Niet spelen tijdens opdooi. Kenmerk opdooi een vallende bal zal nauwelijks stuiteren.

Opdooi

Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter. Veel tennisbanen in Nederland zijn aangelegd op een fundatie van lava. Als water in de lavafundatie bevriest, neemt de dichtheid af en het volume sterk toe. Gevolg is dat de lavakorrels letterlijk omhoog komen. De fundatie zet als het ware uit. Als het bevroren water in de fundatie vervolgens gaat smelten, is er sprake van zogenoemde opdooi. De uitgezette massa verliest zijn stabiliteit. Het water dient op een natuurlijke wijze weer terug te zakken in de originele staat. Is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag, dan zullen bij betreding en bespeling van de tennisbanen de lavakorrels worden weggedrukt. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in het zand.

Het gevaar om de banen te snel in gebruik te willen nemen, loert vooral bij de kunstgrassystemen, omdat het fenomeen opdooi minder goed zichtbaar is dan bijvoorbeeld op gravel. Aan het oppervlak kun je het niet zien, waardoor het idee kan bestaan dat de banen probleemloos bespeelbaar zijn. Bespeling kan in dat geval onder meer leiden tot kleine kuiltjes in de baan die een negatief effect hebben op het balstuitgedag. Bij gravel zijn de gevolgen van opdooi veel duidelijker zichtbaar. De toplaag wordt zichtbaar papperig. Om te kunnen spelen op gravel na opdooi dient de baan eerst te worden gewalst. Ook voor kunstgrassystemen kan het verstandig zijn na opdooi licht te walsen.

Vanwege de slecht zichtbare effecten van opdooi, is het vooral bij kunstgrassystemen goed de bespeelbaarheid te controleren. Als de lavafundatie nog niet in zijn geheel is teruggezakt, merk je bij betreding van de baan dat de kunstgrasmat licht wordt ingedrukt. Alsof er lucht zit tussen de mat en de fundatie. Hoor je tijdens het lopen een hol geluid, dan zijn de banen nog niet bespeelbaar. De stuit van een bal kan overigens ook zekerheid bieden. Een vallende bal op een baan met opdooi zal nauwelijks opstuiten.

Vorst en sneeuw

En dan zijn er natuurlijk de meer zichtbare effecten van winterweer zoals vorst en sneeuw. Indien er sneeuw op de banen ligt, is het zowel op gravel als op zand ingestrooid kunstgras niet verstandig dit zomaar weg te schuiven. Bij zandkunstgras en rood zand ingestrooid kunstgras kunnen de kunststof vezels beschadigen en wordt met de sneeuw ook veel instrooimateriaal verwijderd. Dit beïnvloedt de speeleigenschappen en wellicht zelfs de levensduur van de banen.

 

Beleidslijn smashcourt banen

Baanreglement. Afhangen verplicht.

Onderhoud van de banen (Sleepinstructie)

 • NIET spelen wanneer er sneeuw of hagel op de banen ligt en NIET tijdens opdooi  (deze ontstaat wanneer na het intreden van dooi de banen gaan verweken doordat het dooiwater niet weg kan zakken door de ondoorlatende bevroren ondergrond) Wel spelen kan schade aan de banen veroorzaken.
 • Het is niet toegestaan sneeuw of hagel van de banen te schuiven.
 • De banen mogen niet bespeeld worden wanneer zich na regen plasvorming heeft voorgedaan. Er moet gewacht geworden totdat de plassen zijn verdwenen.
 • Wanneer de banen onbespeelbaar zijn, kan de groundsman maatregelen treffen om te voorkomen dat leden toch de banen betreden.
 • Het is niet toegestaan op of nabij de banen te roken. Kunstgrasvezels smelten zeer snel.
 • Afval, zoals glas, blikjes, kopjes mogen niet op of nabij de banen slingeren.
 • Deponeer het afval in de daartoe bestemde afvalbakken.
 • Na het spelen zijn de spelers verplicht om de baan te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten.
 • Bij het verlaten van de banen dienen de tennisschoenen te worden uitgeklopt en geveegd op de daarvoor bestemde matten bij de toegangspoorten.


Toegang tot de banen

 • Toegang tot de banen hebben de leden van T.C. Alkmaar die in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapspas. Ook introducés van leden hebben toegang tot de banen indien de regels voor introducés zijn opgevolgd.
 • De smashcourt banen mogen alleen worden betreden  met tennisschoenen die geschikt zijn voor spelen op Tennis ProVision banen (met niet te grof profiel). De tennisschoenen dienen te zijn ontdaan van vuil (bijvoorbeeld gravel).


Reserveren van banen

 • Vrij spelen is mogelijk op banen die niet in gebruik zijn voor trainingen, competitietennis, recreatie of interne toernooien.
 • Gebruikers van de banen moeten zich houden aan de aanwijzingen van het bestuur of aan de door het bestuur aangestelde functionarissen.
 • Wanneer de aanwijzingen niet worden opgevolgd, volgt een waarschuwing en wordt de naam van de overtreder doorgegeven aan het bestuur die zich dan beraadt op passende maatregelen tegen de overtreder.
 • Recht om te spelen heeft men als alle spelers op een baan hun spelerspas hebben ingegeven in het elektronisch afhangbord.
 • Dubbelspel is verplicht, tenzij er geen wachtenden zijn.
 • De speeltijd bedraagt 45 minuten.
 • Men mag uitsluitend een baan reserveren, wanneer men zelf op het tennispark aanwezig is.
 • Wanneer een speelperiode nog niet verstreken is, is het niet toegestaan om te reserveren voor een andere speelperiode.
 • Het is niet toegestaan om te reserveren met andermans tennispas.
 • Wanneer de speelperiode verstreken is en zich geen andere spelers melden voor de baan, mag worden door gespeeld. De tijdklok op het afhangbord mag niet worden verzet, zodat duidelijk is dat men heeft kunnen doorspelen.
 • Jeugdleden tot en met 12 jaar mogen na 19.00 uur niet vrijspelen, tenzij er banen beschikbaar zijn die niet door senioren worden bespeeld; indien de jeugdleden hebben afgehangen en spelen mogen zij de speeltijd afmaken;
 • Introducés zijn toegestaan. Voor een introducé moet, voordat gespeeld gaat worden,- een gastenpas gehaald worden bij de bar. Kosten zijn 5 euro voor een dag dan wel een dagdeel.
 • Voor de goede orde: introductie is mogelijk tot 19.00 uur, met uitzondering van momenten als de banen volledig bezet zijn door activiteiten genoemd in de kalender. Bij de persoon achter de bar kan een en ander geregeld en betaald worden.
 • Spelen zonder gastenpas kan leiden tot sancties tegen het introducerende lid.
 • Leden hebben altijd voorrang op introducés. Een eenmaal begonnen speelperiode behoeft niet te worden afgebroken.

  Spelen met licht
 • Spelen met kunstlicht is toegestaan tot 23.00 uur. Bij gebruik van de baan worden de lichtmasten ontstoken. Na gebruik van de banen dienen de lichten te worden uitgeschakeld.

 

Om ijsvorming te voorkomen niet lopen in de sneeuw op de baan

Met sneeuw niet vegen of lopen op de baan

« Terug

» Nieuws archief