Nieuws

Eenmalige donatie Bosmolen 20X

Beste leden van de TC Alkmaar,
Het onderwerp van deze e-mail verraadt al, dat er voor de crowdfunding actie een nieuwe fase aanbreekt.
De stand is nu € 113.500 (toegezegd door 47 leden) en er moet nog een gat van € 12.500 worden overbrugd, voordat de subsidieaanvraag bij de gemeente kan worden ingediend.
Het bestuur beseft dat in de huidige fase een inleg van minimaal € 500 per obligatie voor een aantal leden te hoog kan zijn.
Om invulling te geven aan de clubbetrokkenheid, openen wij nu ook de mogelijkheid om een eenmalige donatie (ongeacht bedrag) te geven aan het project Bosmolen 20X.
De IBAN van de TCA Alkmaar is: NL59RABO 0128 3348 43, onder vermelding van “Bosmolen 20X”.
Hopend op een positieve respons, met sportieve groet,
Bestuur TC Alkmaa

« Terug

» Nieuws archief