Nieuws

Recht van bezwaar

TCAlkmaar maakt gebruik van de KNLTBclub  ledenadministratie LISA. Hoe gaat de KNLTB met jouw gegevens om? De KNLTB stelt jouw NAW gegevens en telefoonnummer onder strikte voorwaarden ter beschikking aan onze partners, zodat zij jou kunnen benaderen met relevante, promotionele acties. Jouw e-mailadres zal niet zonder jouw toestemming worden verstrekt aan onze partners. Wij houden altijd toezicht op de acties van onze partners en maken per actie strenge afspraken over hoe zij mogen omgaan met jouw gegevens. De KNLTB moet en wil zich hierbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Als je niet wenst te worden benaderd via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar structurele of incidentele partners, dan kun je gebruikmaken van het recht van bezwaar. Je kunt dit doorgeven aan de KNLTB Ledenservice via een online formulier. De KNLTB zal zo spoedig mogelijk je afmelding verwerken.

« Terug

» Nieuws archief