AVG_Protocol

AVG Privacy protocol

Tennisclub Alkmaar (TC Alkmaar) vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens van haar leden om te gaan. Om die reden heeft TC Alkmaar dit privacy statement op de website geplaatst.

Omdat u als lid van de vereniging persoonsgegevens aan ons doorgeeft, heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de vereniging toestemming gegeven gegevens over u vast te leggen.

Hoe gaat TC Alkmaar met persoonsgegevens om?

  • TC Alkmaar behandelt persoonlijke gegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij houdt TC Alkmaar zich aan de eisen van de AVG.
  • TC Alkmaar volgt de richtlijnen van de Stichting AVG voor Verenigingen.
  • TC Alkmaar heeft een verwerkingsregister opgesteld met als uitgangspunt: Vastleggen wat je doet en doen wat je hebt vastgelegd.
  • TC Alkmaar verwerkt de persoonsgegevens van leden van de vereniging in de ledenadministratie ten behoeve van registratie en facturering van de contributie.
  • Omdat TC Alkmaar is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) worden de persoonsgegevens ook aan de KNLTB verstrekt ten behoeve van de uitgifte van ledenpassen, en mogelijkheden om open competities en toernooien te kunnen spelen.
  • TC Alkmaar verplicht zich nooit gegevens te verstrekken aan derden. Functionarissen van TC Alkmaar voor wie het noodzakelijk is toegang te hebben tot de persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring afgegeven.
  • Indien gewenst kan op verzoek alle opgeslagen gegevens worden verstrekt door het bestuur van TC Alkmaar.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 512 5845

Sportpark de Bosmolen

Terborchlaan 315
1816 MH Alkmaar